RESPONSABLE DEL CENTRE

Sr. Jordi Borràs Cima

CONSULTES MÈDIQUES

Fisioterapeutes

Sr. Jordi Borràs Cima – Col·legiat 1453
Sr. Quim Broto – Col·legiat 11718 – Àrea tractament del vertigen
Sra. Anna Gómez Puig – Col·legiada 1455 – Àrea uroginecològica i maternal
Sra. Laura Dorio Agusti – Col·legiada 12608
Sr. Marc Vila Canals – Col·legiat 11520

Osteopatia

Sra. Montse Rodríguez

Traumatologia

Dr. Pablo Castellón
Dr. Iban Clares

RECEPCIÓ I ATENCIÓ AL PACIENT

Gemma Massaguer
Neus Trenchs